Close
info@southsidestories.se

Sven-Olov Daunfeldt

Sven-Olov Daunfeldt

SvenOlov Daunfeldt fotograf Labe Allwin

Sven-Olov Daunfeldt är docent i nationalekonomi och verksam som forskare vid HUI Research och Högskolan Dalarna. Hans forskning har blivit publicerad i ett tjugotal vetenskapliga tidskrifter och omfattar ett flertal olika områden, såsom företagsutveckling, institutionella reformer och beskattning.

Författarfoto: Labe Allwin

Utgivna böcker

    Svenska citroner framsida