Close
info@southsidestories.se

Svenska citroner: Åtta fräscha idéer som lämnade en sur eftersmak

Svenska citroner: Åtta fräscha idéer som lämnade en sur eftersmak

Svenska citroner framsida

Med sin starkt gula färg ser citronen friskt läskande ut. Dess innehåll är emellertid surt. I den här boken presenteras åtta ekonomisk-politiska reformer som lämnade en riktigt sur eftersmak. Kort sagt; reformer som ur ett internationellt perspektiv kan betecknas som ovanligt misslyckade. Svenska citroner tar upp företeelser som när Sveriges mest älskade barnboksförfattare skrev en saga om hur konstigt det var att hon måste betala in mer skatt än hon faktiskt tjänade, samt hur det kan gå när man hanterar skattebetalarnas pengar utifrån egna syften (och sedan skyller på millenniebuggen när Riksrevisionen kommer och knackar på dörren). Ett annat ämne är det stora ledighetslotteriet friåret som inte alls blev en väg in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa, men som gav en lyckligt lottad grupp människor chansen att vila upp sig ett år på någon strand i Thailand. Utdelandet av 3G-licenserna är en annan sur citron, liksom stoppandet av den mycket lyckosamma arbetskraftsinvandringen och försöken att nedmontera den privata äganderätten med hjälp av löntagarfonder. Här visas också hur mycket mer samhällsekonomiskt effektivt det hade varit att släppa ut pengarna från en helikopter än att betala ut alla företagsstöd (vars summor är höljda i dunkel). Slutligen presenteras den kanske mest surrealistiska citronen av dem alla: Hur politikerna lät bygga bostäder runt om i landet, för att några år senare låta riva samma bostäder, på grund av en inskränkt och reglerad bostadsmarknad. Svenska citroner är en noggrann och metodisk granskning som både underhåller och skrämmer. En viktig bok att ta del av för dem som skall forma framtidens politik.

Författare: Sven-Olov Daunfeldt och Fabian Wallen
ISBN inbunden: 9789187049231
Omslag: Olof Nauclér
Utgivningsdatum: inbunden 19 mars 2013

 

E-post: info@southsidestories.se
Adress: Södermannagatan 9
116 23 Stockholm