Close
info@southsidestories.se

Hans Christian Cars

Hans Christian Cars

Hans Christian och Isolde Cars

Hans Christian Cars föddes 1939 i Stockholm. Tjugosju år gammal flög han sin tjugofyraåriga, östtyska fästmö över järnridån i ett enmotorigt sportflygplan. Paret gifte sig 1967.

Hans Christian har doktorerat i nationalekonomi och arbetat som kansliråd vid Försvarsdepartementet. Senare arbetade han för olika organisationer inom FN. Isolde Cars läste medicin i Östtyskland och tog sin läkarexamen i Bonn. I Stockholm specialiserade hon sig sedan till ögonläkare. Tillsammans bor de idag i Wien men firar långa somrar i sin stuga i Stockholms skärgård.

Utgivna böcker

    flykten over jarnridan omslag