Close
info@southsidestories.se

Ingemar Sköld

Ingemar Sköld

Ingemar Sköld foto Sofia Biribakken

Ju-jutsu-mästaren Ingemar Sköld är en av Sveriges främsta idrottsmän. I många år har han arbetat som överläkare på Maria Beroendecentrum i Stockholm. Han introducerade mindfulness som ett sätt att förebygga återfall i Sverige och har i egenskap av läkare medverkat i ett flertal tv-produktioner.

Ingemar Sköld och Benny Haag har tillsammans skrivit biografin Hårt arbete och tro på mirakel.

Utgivna böcker

    hart arbete framsida 1