Close
info@southsidestories.se

Anna Wester

Anna Wester

Anna Wester byline lowres

Anna Wester brinner för frågor som rör rättvisa och mänskliga rättigheter och är verksam inom den ideella sektorn. Anna har tidigare skrivit journalistiska artiklar och reportage och bor i Årsta i Stockholm. Till de stora fritidsintressena hör läsning, ljudbokslyssning och Hammarby fotboll. QampusQueen är Anna Westers debutroman.

Utgivna böcker

    QampusQueen: Hämnden SOUTHSIDE WESTER QAMPUS QUEEN 1