Stäng
info@southsidestories.se

Manlighetskoden – Ledarskapets 7 dygder

Manlighetskoden – Ledarskapets 7 dygder

Hur förändrar vi förlegade normer och strukturer på våra arbetsplatser? Hur gör vi upp med machokulturen?

Trots att det mesta i vår omgivning uppdaterats och optimerats för det här århundradet premieras utdaterade mans- och ledarskapsideal på våra arbetsplatser. Det är med andra ord hög tid att förändra bilden av vad en framgångsrik man är, och gör.

Manlighetskoden bygger på samtal med femton män och en kvinna, som tidigare levt som man, vilka alla på olika sätt brutit med traditionella förväntningar på vad det innebär att vara man i en ledande position. Ur deras berättelser framträder möjliga vägar för att skapa ett inkluderande arbetsklimat och ett inspirerande, medvetet och hållbart mans- och ledarskapsideal. 

Medverkar gör bland andra skådespelaren Reuben Sallmander, näringslivstoppen Caroline Farberger, ambassadör Anders Kompass och Anders Wallner, före detta partisekreterare i Miljöpartiet. 

Författare: Ulrika Sedell och Jonas Nyman
ISBN: 978-91-88725-40-0
Omslag: Magnus Petersson
Band: Inbunden, e-bok
Utkommer 12 september 2019

Sagt om Manlighetskoden:


Manlighetskoden är en perfekt start om du vill få inspiration för att skapa förändring på riktigt. Boken tar utgångspunkt i det viktigaste, det handlar om att skapa insikt och få upp ögonen för de beteenden som måste förändras hos dem som har makten att skapa förändringen.”

Lars Appelqvist, VD Löfbergs Lila.


”Det är först när man verkligen blir medveten om hur man är, och dessutom vad det innebär när man är norm, som man kan göra verklig skillnad för sig själv och andra. Med Manlighets­koden kommer fler kunna växa i sitt ledarskap, tack vare starka personliga berättelser, skarp analys och några verktyg för alla att ta med sig. Viktig och användbar läsning för både män och kvinnor!”

Anna Kinberg Batra, Rådgivare och föreläsare om politik, ledarskap och förändring. F.d. partiordförande Moderaterna.


”Ulrika och Jonas låter läsaren, via 16 öppenhjärtiga intervjuer, ta del av personliga reflektioner som alla belyser de normer som finns inom näringslivet idag, men också hur dessa framgångsrika ledare har lyckats förändra kulturer. Om du delar uppfattningen att led­are som genuint förstår och kännetecknas av att ett värderingsstyrt självledarskap kommer att bana väg för utveckling av individer, grupper och organisationer som i sin tur skapar ett nödvändigt inkluderande och jämlikt näringsliv har du hittat rätt bok.”

Sven Eggefalk, VD Länsförsäkringar Bank.


”Författarna fångar dagens komplexa ledarskapsutmaning och lyckas på ett lättbegripligt sätt, med stöd i forskning och spän­nande intervjuer, ge mig som läsare nycklar till att förändra mitt eget ledarskap.”

Martin Sandgren , Entreprenör och investerare, f.d. vice VD Academedia.


”Mänskliga rättigheter handlar om värdighet och rättighet för oss att få vara de människor vi är. Manlighetskoden ger insikts­full kunskap om mötet mellan oss människor och de olikheter vi ska värna. Boken ger en unik och omsorgsfull inblick i utma­ningar om jämlikhet och värdighet. Den ger dig och mig förut­sättningar för samtal om vilka människor vi vill vara. En fin gåva i en tid där samtalet om mänsklighet är viktigare än någonsin.”

Ida Texéll, Kommundirektör Upplands-Bro. F.d. förbundsdirektör Brandkåren Attunda.


”Arbetslivet är mycket mer jämställt idag än när jag startade min karriär för snart 40 år sedan. Men trots framstegen återstår mycket att göra. En stor utmaning och ett stort ansvar faller på oss män i chefsposition, nu när vår traditionella roll förändras. Hur ska en manlig chef vara för att släppa fram och stötta? Hur navigerar man i denna nya värld utan att tappa bort sig själv? Intervjuerna i denna bok är ett oerhört värdefullt bidrag till be­rättelsen om en ny manlighet. Den ger ett rikt perspektiv på vår roll som manliga ledare på vägen mot ett jämställt arbetsliv.”

David Sonnek, VD Industrifonden.


 

 

E-post: info@southsidestories.se
Adress: Gotlandsgatan 71
116 38 Stockholm