Close
info@southsidestories.se

Kina enligt Cho – En ny fas

Kina enligt Cho – En ny fas

KALLA KULOR CHO KINA 2 front

2012 utkom Kina enligt Cho med syftet att skapa en enkel, handfast startpunkt för alla som ville veta mer om Kina och dess ekonomi, men som inte riktigt visste var de skulle börja. Kina är stort, komplext och fullt av paradoxer som gör många saker svåra att förstå. Allt fler svenskar inser dock hur konkret de numera berörs av Kinas affärer. Suget efter praktisk kunskap om landets näringsliv växer hela tiden.

Kina fick en ny ledning i november 2012, och det har blivit allt tydligare vad regeringen kommer att prioritera framöver. Kina är inte längre världens fabrik som prioriterar tillväxt till varje pris. Nu handlar det om att växa med kvalitet. De senaste tecknen är tydliga: Kina har för avsikt att fortsätta privatiseringarna.

Kina enligt Cho – En ny fas är en uppdaterad upplaga. Den innehåller inte bara ett resonemang om hur den nya ledningen präglar Kina utan försöker också sätta landet i ett lite nytt perspektiv: Vad kan vi lära oss om Kina genom att titta på grannländerna? Frédéric Cho har i över trettio år haft Nordasien som yrkesmässig bas. För honom är det tydligt hur de nordasiatiska ländernas utveckling hänger ihop.

Författare: Frédéric Cho
ISBN inbunden: 9789187049699
Omslag: Niklas Lindblad, Mystical Garden Design
Utgivningsdatum: inbunden 22 september 2014

E-post: info@southsidestories.se
Adress: Södermannagatan 9
116 23 Stockholm