Stäng
info@southsidestories.se

Manlighetskoden – Ledarskapets 7 dygder

Manlighetskoden – Ledarskapets 7 dygder

Mansrollen debatteras flitigt i våra dagar, och med den även det manliga ledarskapet och vilka egenskaper som egentligen krävs för att vara chef. Det har många goda förklaringar. I en värld där snart sett alla värderingar förändrats rejält, står synen på manliga chefer och det manliga ledarskapet och stampar i förväntningar och regler som skapades i industrialismens linda, det vill säga för mer än hundra år sedan. Vad kan vi göra åt saken? Hur ska man tänka? Ulrika Sedell och Jonas Nyman har djupintervjuat sexton män och en kvinna, som tidigare levt som man. Samtliga är framgångsrika ledare som  på ett eller flera vis brutit med den traditionella rollen och lyckats med sina föresatser. Resultatet presenteras dels i fullständiga intervjuer, dels i en sammanfattning – bokens sju dygder. Detta är boken du och dina ledare behöver läsa innan konkurrenterna gör det.

Författare: Ulrika Sedell och Jonas Nyman
ISBN: 978-91-88725-40-0
Omslag: Magnus Petersson
Band: Inbunden, e-bok
Utkommer 12 september 2019

E-post: info@southsidestories.se
Adress: Gotlandsgatan 71
116 38 Stockholm